Vietnam acesss artists Viet Nam Contest 2013

Góp ý & Liên hệ

Contact Information

Cuộc thi ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế lần thứ 7 tại Việt Nam 2013 (VN-13)


BAN SÁNG TÁC - TRIỂN LÃM, HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM

Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: contestvn2013@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------

Cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

1. Lệ phí: Bà Trần Minh Phương - ĐT:  0976188226

2. Kỹ thuật: Ông Quách Minh Đăng - ĐT:  0909028768

3. Phụ trách chung: Ông Bùi Hỏa Tiễn - ĐT:  0913554654* : Ô bắt buộc nhập