Vietnam acesss artists Viet Nam Contest 2013

Kết quả cuối cùng: Cuộc thi ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế lần thứ 7 tại Việt Nam

May 6, 2021

Chào quý vị!

 

Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam lần thứ 7 cảm ơn quý vị đã gửi ảnh tham gia dự thi.

 

Từ ngày 27/9 đến 2/10/2013, Hội đồng giám khảo đã chấm ảnh và chọn được 663 ảnh Accept. Trong đó nội dung Chân dung: 176 ảnh; Tự do: 193 ảnh; ảnh Du lịch 200 ảnh; Thiên nhiên: 94 ảnh.

 

Ban tổ chức cuộc thi mời quý vị xem danh sách Accept tại địa chỉ:

 

Accept: thể loại Chân Dung click here

Accept: thể loại Du Lịch click here

Accept: thể loại Tự Do click here

Accept: thể loại Thiên Nhiên click here

 

Xin chúc mừng các tác giả